De coördinatie van games op school: 3 praktijkvoorbeelden

Praktijk

ICT-coördinatoren zijn sleutelfiguren in het gebruik van games op de school. We vroegen aan 3 van hen hoe zij leerkrachten warm maken

1. Ideeën binnenbrengen in de klas

Lander Van der Biest, ICT-coördinator op de basisschool Sint-Salvator in Gent:

Als coördinator breng ik ideetjes binnen in de klas. Wekelijks bezoek ik een aantal klassen van de 1e graad tot de 3de graad waar ik een leuke game of app kom voorstellen, al dan niet passend binnen de lessen die op dat moment gegeven worden in de klas. Dit ‘binnenbrengen van ideetjes’ is een eerste stap in wat kan uitgroeien tot een samenwerking met de leerkracht rond een aantal games. Zo zijn er al heel wat leerkrachten erg positief over het programmeren van games met kinderen. Hier kunnen dan leerdoelen aan gekoppeld worden. Zo sluit leren programmeren aan bij de eindtermen wereldoriëntatie en muzische vorming. 

2. Ondersteuning tijdens en na de les

Lander Van der Biest, ICT-coördinator op de basisschool Sint-Salvator in Gent:

We geven samen een gaming-gerelateerde les, waarbij ik in eerste instantie toezie dat alles juist wordt gebruikt. Hierdoor voelen de leerkrachten zich beter vertrouwd met het materiaal om nadien zelfstandig met de kinderen aan de slag te gaan. Daarnaast heb ik ook nog een website waarop leerkrachten voorbeelden kunnen vinden over het gebruik van games in de klas. Uiteraard kunnen ze ook steeds bij mij terecht voor verdere informatie. 

2. Games koppelen aan leerdoelen 

Ive Hapers, ICT-coördinator in de gemeentelijke bassischool Qworzó in Merksplas:

Als ICT-coördinator zit ik in de werkgroep ICT en techniek. Met deze werkgroep stelden we enkele jaren geleden een ‘leerlijn techniekgames’ voor aan de collega’s. Games worden per graad geselecteerd en gekoppeld aan de leerdoelen techniek. Al de games zijn terug te vinden op de website en staan geordend per graad. 

3. Alle leerkrachten naar de tabletklas

Stefanie Lievens is ICT-coördinator op de Vrije Lagere School (VLS) Westdiep in Oostende:

We willen vermijden dat sommige leerlingen meer in aanraking komen met ICT dan andere. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen van 2A meer gebruik maken van apps of games in de les omdat hun leerkracht meer onderlegd is in ICT dan de leerkracht van klas 2B. 

Aan de hand van tabletlessen probeer ik leer- krachten op weg te zetten bij het gebruik van een bepaald game of een bepaalde app in de klas. Leerkrachten in de school maken kennis met apps in de tabletklas. Elke ochtend van 9u tot 10u15 komt er een klas langs om tabletles te vol- gen. Bij ons gaan de lessen wegens plaatsgebrek door in de eetzaal. Ik coördineer de les en de klasleerkracht assisteert. Het gaat steeds om een ‘geïntegreerd vak’ (bv. leren mailen in de les schrij- ven of leren programmeren in de les wiskunde). Elke klas komt zo een zestal keer per schooljaar samen. Vanaf 10u30 zijn de tablets opnieuw uitleenbaar voor andere leerkrachten. 

Links