It all starts with... de ICT-infrastructuur

Onderzoeksresultaat

Games kan je spelen op een pc of een spelconsole maar ook op een tablet of smartphone. De aanwe- zigheid van toestellen, infrastructuur of software is een belangrijke voorwaarde om games in te zetten in de klas. Maar hoe is het gesteld met het ICT- bezit in de Vlaamse scholen?

Mobiele schermen winnen aan belang

Naast computers en laptops, bezitten steeds meer scholen tablets. Uit onderzoek in 2015 bleek 44% van de secundaire scholen al 10 of meer tablets te hebben. Dat is minder dan het aantal scholen dat laptops heeft (76%) en het aantal dat desktop- pc’s heeft (100%). 

In 2012 had slechts 10% van de scholen 10 of meer tablets. De desktop-pc blijft het meest ge- bruikte toestel tijdens de les. 

Van de scholen die tablets bezitten, gaf 78% van de leerkrachten aan nog nooit een tablet gebruikt te hebben tijdens de les. Smartphones van de leerlingen zelf werden door 26% van de leerkrachten al gebruikt in de les. 

Gebrekkige wifiverbinding als hindernis

De infrastructuur werd door leerkrachten in het secundair onderwijs als een belangrijke hindernis gezien om ICT in te zetten in de klas (55%). Het meest aangehaalde probleem was de gebrekkige wifiverbinding. Hoewel bijna alle scholen een wifinetwerk hebben, is dat vooral toegankelijk voor directie, administratie en leerkrachten.

Slechts in de helft van de gevallen kunnen ook de leerlingen op het wi netwerk. In mindere mate worden vaardigheden, motivatie en ondersteuning van de leerkracht aangegeven als hindernis (17.7%). Een minderheid van de leerkrachten ziet ICT-gebruik als tijdverlies (15%). 

De app-gap 

In het voorjaar van 2014 werden 338 educatieve apps voor tablets onder de loep genomen. Het merendeel van de apps bleek niet te voldoen aan de vooropgestelde noden van leerkrachten. De inhoud was niet aangepast aan het Vlaamse curriculum en werd in vele gevallen niet in het Nederlands aangeboden. Ook blijkt dat de meeste educatieve apps er niet op gericht zijn om in een formele klassikale setting te gebruiken: vaak ontbreekt er een platform voor leerkrachten, zijn er geen richtlijnen over het gebruik van apps in de klas en is de impact op de leermogelijkheden van de leerlingen onduidelijk.

Een een-op-een toepassing van de game en de eindtermen gelinkt aan een bepaald vak is niet altijd mogelijk. Dat hoeft ook niet. Leerlingen kunnen door het gebruik van apps een heel aantal andere vaardigheden aanleren, zoals onderzoeksvaardigheden of sociale vaardigheden. 

 

Links

Werken mee aan dit initiatief