Gamegedrag bij jongeren: Geen reden tot paniek

Onderzoeksresultaat

Elk schooljaar organiseert de Vereninging voor Alcohol- en andere Drugsproblemen (VAD) in het kader van haar werking de VAD-leerlingenbevraging. Gamen is sinds dit schooljaar (2014-2015) een nieuw onderwerp binnen het syntheserapport.

Jongeren gamen!

Maar liefst 79% van de jongeren (van 12 tot 18 jaar) gamede in de week voordat de bevraging bij hen werd afgenomen. 58% van de jongeren gamede tot maximum 7 uur. 21% van de jongeren spendeerde meer dan 7 uur aan gamen.

Op basis van het aantal uren dat een jongere heeft gegamed in de week voor de bevraging, kan men niet stellen of iemand een problematische gamer is. Dit blijft een momentopname. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een jongere voor een eenmalige, korte periode excessief gamet (na het krijgen van een nieuw spel, vakantieperiode, ...) zonder dat deze jongere problematisch gamet.

Gamedrag niet problematisch voor de meeste jongeren

Daarnaast werden de jongeren bevraagd op bepaalde gedragsmatige probleemkenmerken van gamen. Dit stelt geen diagnose van gameverslaving, maar kan wel een indicatie zijn van problematisch gamen. De gebruikte vragenlijst is de Videogame Addiction Test (VAT).

Uit het onderzoek blijkt dat amper 2.1% van de jongeren mogelijks problematisch gamegedrag vertoont. Verder blijkt ook dat jongens hoger scoren dan meisjes: 3.4% van de jongens scoorde 4 of meer op 5 op de Videogame Addiction Test terwijl dit voor meisjes amper 0.6% was.

Het aantal uren dat iemand gamet is sterk gerelateerd aan mogelijks problematisch gamen, maar een hoog aantal uren gamen wijst nog niet op probleemgedrag. 16% van de jongeren die geen indicatie voor problematisch gamen vertonen, gamede wel 7 uur of meer in de week voordien. Bij degene die wel een indicatie vertonen, gamede 73% wel 7 uur of meer.

Meer weten?

De resultaten van het volledige onderzoek kan je hier terugvinden. Een boeiend interview met Marijs Geiraert (VAD) over deze cijfers en over gameverslaving kan je terugvinden op de website 4gamers.

VAD ontwikkelde ook een educatief pakket voor leerkrachten: 'Vlucht naar Avatar'. Het vertrekt vanuit de positieve insteek dat gamen heel leerzaam en ontspannend kan zijn, maar geeft ook aandacht aan de kleine groep gamers bij wie het gamegedrag kan ontsporen.

Links